Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 09 2015

holiday
21:19
5522 1ede
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viacheri cheri
holiday
21:18
age of adaline
Reposted fromweightless weightless viacheri cheri
21:17
8878 d19e
Reposted fromtron tron viacheri cheri
holiday
21:17
Prawdziwy mężczyzna nie pozwoli na to, by jego kobieta była zazdrosna o inne. On sprawi, że to inne będą zazdrosne o nią.
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viacheri cheri

June 08 2015

holiday
12:29
1069 f42c 500
Reposted fromMatalisman Matalisman viacheri cheri

June 01 2015

holiday
14:03
14:02
2571 8eed 500
Reposted fromMigotliwa Migotliwa viabemypenguin bemypenguin

May 28 2015

holiday
12:24
2796 e3d9
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viacheri cheri
holiday
12:19
3634 ae9e
Reposted fromhorrorofexistence horrorofexistence viacheri cheri
holiday
12:14
holiday
12:14Reposted fromolbaria olbaria viacheri cheri

May 09 2015

holiday
22:02
6564 3c57 500
Reposted fromothershe othershe viacheri cheri

May 04 2015

holiday
12:37
5724 0bc2 500
Reposted fromoll oll

May 01 2015

holiday
19:30
2691 a324 500
Reposted fromszmaragdowykot szmaragdowykot viacheri cheri
holiday
19:23
Boję się pamięci o tych wszystkich ludziach, z którymi coś mnie łączyło, a z którymi rozdzieliło mnie milczenie.
— J. Borszewicz
Reposted fromrazemosobno razemosobno viacheri cheri
holiday
18:33
przez żarty mówi się wiele prawdy
— autopsja
Reposted fromkarr4mba karr4mba vialabellavita labellavita
holiday
14:02
Miłość jest wtedy gdy chcesz go zabić ale ciągle odkładasz to na jutro.
— N.N.
Reposted fromalkor alkor vialabellavita labellavita
holiday
08:48
Z kobietami zmiennymi łatwiej jest wytrzymać niż z nudnymi. Czasami, co prawda, się je morduje, ale rzadko porzuca.
— George Bernard Shaw
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viacheri cheri
holiday
08:48
KAŻDY SIĘ WSTYDZI.
KAŻDY SIĘ WSTYDZI TRZECH RZECZY.
ŻE NIE JEST ŁADNY.
ŻE ZA MAŁO WIE.
I ŻE NIEWYSTARCZAJĄCO DOBRZE RADZI SOBIE W ŻYCIU.
KAŻDY.
— Małgorzata Halber (z książki Najgorszy człowiek na świecie)
Reposted fromoktawka oktawka viacheri cheri

April 18 2015

holiday
12:31
9260 9f38 500
Reposted fromkjuik kjuik viaextract extract
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl